Hệ thống âm thanh cơ bản gồm những gì?

1.  nguồn âm Nguồn âm có thể hiểu là các thiết bị phát ra âm thanh như đầu DVD, máy […]

12/11/2017